Tin tức & Sự kiện

Thứ Năm, 18/08/2016 14:29 

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐẠI DIỆN VỐN HFIC TẠI CHOLIMEX.

Ngày 17/8/2016, Ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã trao Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của HFIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex). Theo đó, nhân sự đại diện phần vốn của HFIC tại Cholimex gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT Cholimex: Đại diện phụ trách chung;

 Thời gian đại diện: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Cholimex 2016-2021.

2. Ông Huỳnh An Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

Thời gian đại diện: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Cholimex 2016-2021.

3. Bà Phạm Thị Hồng Hà – Phó Tổng Giám đốc HFIC, Thành viên HĐQT Cholimex;

Thời gian đại diện: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Cholimex 2016-2021.

4. Ông Huỳnh Văn Nẫu – Thành viên HĐQT;

Thời gian đại diện: Đến hết tháng 10/2017.


Ông Phạm Phú Quốc – Tổng Giám đốc HFIC trao Quyết định cho các ông, bà 
đại diện phần vốn của HFIC tại Cholimex

Sau phần trao quyết định, ông Phạm Phú Quốc – Tổng Giám đốc HFIC phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của HFIC đối với các ông, bà được cử làm đại diện vốn. Bà Trần Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT Cholimex, đại diện phụ trách chung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của HFIC.

Đặng Thị Loan – Phòng Nhân sự Hành chính

admin