Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

15:42 - 29/04/2017

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm 

 

...

Báo cáo tài chính năm 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

9:24 - 31/03/2017

 Báo cáo tài chính năm 2016 (Tải file đính kèm)   

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Tải file đính kèm)  

...

Báo cáo tài chính quý 4-2016

13:43 - 02/02/2017

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

...

Xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4-2016

17:12 - 20/01/2017

 Xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2016