Friday, 20/09/2013 00:00

Công ty cổ phần Mimoza Xanh

Địa chỉ: 02 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Tel: 063 351666 – Fax: 063 351669

 

Cholimex