Friday, 20/09/2013 00:00

Công ty CP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiết, P.6, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: 84.8 38686377 - 38686378

Website: www.tanimex.com.vn

Cholimex