Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

14:48 - 21/07/2017

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị. (Tải file đính kèm tại đây)  

...

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

10:22 - 07/07/2017

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 (Tải File đính kèm tại đây.) 

 

...

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh

15:26 - 26/06/2017

 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh

CHOLIMEX: Thông báo về việc thay đổi tên Công ty và mẫu dấu

13:39 - 24/05/2017

 CHOLIMEX: Thông báo về việc thay đổi tên Công ty và mẫu dấu

Tải File đính kèm tại đây.  

...

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

16:5 - 12/05/2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Tải File đính kèm tại đây.  

...

Giải trình Báo cáo tài chính năm 2016

13:39 - 11/05/2017

Giải trình Báo cáo tài chính năm 2016 

Tải File đính kèm tại đây.  

...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM

10:0 - 23/02/2017

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM

    Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SGDHN ngày 22/02/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ...

Thông báo Vv thay đổi và bổ sung thông tin chi nhánh công ty

15:20 - 16/02/2017

THÔNG BÁO

V/v thay đổi và bổ sung thông tin chi nhánh công ty

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn xin trân trọng thông báo các thông tin thay đổi và bổ sung cho chi nhánh công ty kể từ ngày 20/01/2017 như sau:

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

12:17 - 22/12/2016

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán