Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

8:52 - 25/04/2017

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây  

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây  
...

Điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17:8 - 20/04/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được điều chỉnh thay thế cho tài liệu đã công bố thông tin ngày 14/4/2017

Tải file đính kèm tại đây 

 

...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP XNK VÀ ĐT CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

10:27 - 06/07/2016

 Công ty Cholimex thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ I tổ chức ngày 30/06/2016 như sau:

  • Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)

 

...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN - CHOLIMEX

15:38 - 20/06/2016

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn như sau:

  1. Thời gian:  08...