Dự án đã đưa vào khai thác

Hiện nay, Cholimex đang tìm đối tác hợp tác đầu tư để triển khai các dự án tại TP Hồ Chí Minh...

Chi tiết >>>

Dự án đang triển khai

Đầu tư là một lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Cholimex, bên cạnh...

Chi tiết >>>