Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN - CHOLIMEX

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Tp HCM

Điện thoại: (84-8)38547100 - 38547101 - 38547102

  • Fax: (84-8) 38555682
  • Email: cholimex@cholimex.vn

Phòng Kinh doanh Thị trường

  Phạm Văn Hùng – Giám đốc Kinh doanh – Thị trường

  0913.674.276

  phamhung@cholimex.vn


  Trần Thị Thu Trâm – Phó Giám Đốc Kinh doanh – Thị trường

  0919.126.146

  tram.tran@cholimex.vn


  Nguyễn Thái Hằng - Phó Giám Đốc Kinh doanh – Thị trường

  0908.469.700


  Nguyễn Bạch Thủy Tiên - Chuyên viên Marketing

  0975.711.116

  tien.nguyen@cholimex.vn


Phòng Kế hoạch Đầu tư

  Đặng Quang Huy – Giám Đốc Kế hoạch – Đầu tư

  0903.935.949

  huy.dang@cholimex.vn


  Trương Ngọc Hoàng – Phó Giám Đốc Kế hoạch – Đầu tư

  0919.383.450

  hoang.truong@cholimex.vn